Splošni pogoji poslovanja kluba zvestobe

SPLOŠNO

1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) določajo pogoje poslovanja Kluba zvestobe revije Moj Pes in uporabe kartice zvestobe, ki jo izdaja Ekodežela d.o.o., Trojarjeva ulica 20, 4000 Kranj.

2. Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

  • Imetnik (v nadaljevanju: »Imetnik«) je oseba, ki je na dan uveljavljanja ugodnosti Kluba zvestobe hkrati naročnik revije Moj pes je član Kluba zvestobe in je pridobila Kartico zvestobe revije Moj pes.
  • Ponudnik ugodnosti (v nadaljevanju: »Ponudnik«) je partner Kluba zvestobe revije Moj pes, ki imetnikom jamči ugodnosti pod pogoji, ki so določeni v teh Splošnih pogojih, ki se nahajajo na spletni strani www.mojpes.com.
POGOJI ZA ČLANSTVO IN PRIDOBITEV KARTICE ZVESTOBE

3. Kartico zvestobe revije Moj pes (v nadaljevanju: »Kartica zvestobe«) lahko brezplačno pridobijo vsi, ki so naročniki revije Moj Pes več kot eno leto. Za vse ostale naročnike veljajo trenutno veljavni pogoji naročila na revijo. Kartico zvestobe je mogoče pridobiti z izpolnitvijo pristopnega obrazca za pristop v Klub zvestobe revije Moj Pes (v nadaljevanje: »Klub zvestobe«) preko spletne strani www.mojpes.com.

4. Oseba, ki se včlanja v Klub zvestobe, z oddajo popolno izpolnjenega pristopnega obrazca (izpolnjeni vsi obvezni podatki) za izdajo Kartice zvestobe v celoti sprejema te Splošne pogoje.

5. Oseba, ki se včlanja v Klub zvestobe pridobi Kartico zvestobe najpozneje v 60 delovnih dneh po plačilu fakture, ki jo naročnik prejme v roku 5 delovnih dneh.

6. Imetnik se zavezuje, da bo izdajatelju Kartice zvestobe, Ekodežela d.o.o., na primeren način (po e-pošti info@mojpes.com ali ustno s klicem na +386 (4) 6209 840) posredoval morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za poslovanje Kluba zvestobe in uporabo Kartice zvestobe. Spremenjene podatke bo Ekodežela d.o.o. upoštevala najkasneje v 15 delovnih dneh in o tem imetnika Kartice zvestobe tudi ustrezno obvestila.

UPORABA KARTICE ZVESTOBE

7. Imetnik Kartice zvestobe lahko koristi ugodnosti pri izbranih Ponudnikih, ki Imetnikom ponujajo izbrane ugodnosti pri nakupu njihovih storitev ali produktov. Seznam Ponudnikov, pri katerih lahko Imetniki uporabljajo Kartico zvestobe, in ugodnosti, se nahaja na spletni strani www.mojpes.com.

8. Imetnik je upravičen do ugodnosti, če ob nakupu predloži Kartico zvestobe oz. na ustrezen način posreduje Ponudniku zahtevane podatke. Pogoji Ponudnikov so podrobneje opredeljeni na spletni strani www.mojpes.com.

9. Eko dežela d.o.o. ne jamči in ne prevzema odgovornosti za uporabo storitev ali produktov Ponudnika ter si pridržuje pravico kadar koli in brez navedbe razloga odpovedati sodelovanje z določenimi Ponudniki.

POMOČ IMETNIKU KARTICE ZVESTOBE

10. Imetnik se lahko za več informacij, pomoč pri pridobitvi Kartice zvestobe ter v primeru izgubljene ali ukradene kartice obrne na telefonsko številko +386 (4) 6209 840 ali na elektronski naslov info@mojpes.com. Za pomoč pri razumevanju ugodnosti se imetnik lahko obrne tudi neposredno na Ponudnika. Kontaktni podatki o Ponudnikih so navedeni na spletni strani www.mojpes.com.  

ODPOVED KARTICE ZVESTOBE

11. Članstvo v Klubu zvestobe in veljavnost Kartice zvestobe je omejena na čas naročnine na revijo Moj pes, Imetnik pa lahko članstvo kadar koli in brez navedbe razlogov pisno odpove na posebnem obrazcu za odjavo/preklic, ki je dosegljiv na spletni strani www.mojpes.com. Odpoved začne veljati takoj, ko Ekodežela d.o.o. prejme pisno odpoved. Če posameznik odpove Kartico zvestobe, ne bo več mogel koristiti ugodnosti Ponudnikov, ki so navedeni na spletni strani www.mojpes.com.

12. Ekodežela d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko članstvo v Klubu zvestobe in Kartico zvestobe določenemu Imetniku kadar koli in brez navedbe razlogov odpove.

SPREMEMBE TEH SPLOŠNIH POGOJEV

13. Ekodežela d.o.o. si pridržuje pravico v vsakem trenutku spremeniti te Splošne pogoje.

14. O spremembi splošnih pogojev poslovanja bo Ekodežela d.o.o. imetnika Kartice zvestobe na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje objava spremenjenih oz. novih pogojev na spletni strani www.mojpes.com.

15. Šteje se, da imetnik Kartice zvestobe soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če v roku 15 delovnih dni po objavi na spletni strani www.mojpes.com ne pošlje pisne odpovedi.

16. Ko Ekodežela d.o.o. imetnika na primeren način obvesti o spremembi Splošnih pogojev, nadaljnja uporaba Kartice zvestobe pomeni, da se Imetnik strinja s spremenjenimi Splošnimi pogoji.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. Z izpolnitvijo pristopnega obrazca imetnik dovoljuje, da Ekodežela d.o.o., Trojarjeva ulica 20, 4000 Kranj, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov, ki velja od 25. 5. 2018. V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z obdelovanjem podatkov lahko Imetnik posreduje morebitna vprašanja na elektronski naslov info@mojpes.com.

18. Ekodežela d.o.o. zagotavlja, da osebne podatke Imetnikov in vse ostale podatke, zbrane v postopku registracije, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki Imetnikov so zaupni. S podatki o Imetnikih upravlja le Ekodežela d.o.o.. Ponudniki prejmejo zbirne podatke o upravičenosti koriščenja posamezne ugodnosti in neposredno ne dostopajo do podatkov o Imetnikih.

19. Z vnosom svojih osebnih podatkov na pristopni obrazec za včlanitev v Klub zvestobe in pridobitev Kartice zvestobe ter s sprejetjem teh Splošnih pogojev Imetnik izrecno soglaša, da Ekodežela d.o.o. lahko posreduje nekatere podatke o imetniku pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima Ekodežela d.o.o. sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, ki v imenu in za račun družbe Ekodežela d.o.o. opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo podatkov imetnikov (npr. tiskar, IT-podjetje, ki skrbi za podatkovno bazo upravljavca).

20. Imetnik se lahko znotraj pristopnega obrazca oz. obrazca za privolitev obdelovanja osebnih podatkov strinja tudi z nekaterimi dodatnimi nameni obdelovanja osebnih podatkov, ki niso nujno potrebni za poslovanje Kluba zvestobe ter lahko to privoljenje tudi kadarkoli prekliče oz. spremeni preko obrazca za spremembo ali odjavo od obdelovanja osebnih podatkov Imetnikov, ki je dostopen na spletni strani www.mojpes.com.

21. Imetnik z izpolnitvijo obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev potrjuje tudi, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, omejitve obdelave. Imetnik lahko posreduje morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov s strani Ekodežela d.o.o. na elektronski naslov info@mojpes.com. Prav tako ima vsak Imetnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

22. Zbiranje podatkov o posamezniku je za posameznika prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so v pristopnem obrazcu opredeljeni kot obvezni, ne želi posredovati upravljavcu, ne more pridobiti Kartice zvestobe.

23. Ekodežela d.o.o. lahko hrani osebne podatke o Imetniku do preklica oziroma odpovedi. Obvezni podatki, ki jih posameznik posreduje v pristopnem obrazcu so namenjeni kontaktiranju posameznika ter njegovi identifikaciji.

OSTALE DOLOČBE

24. Za vse spore, ki izhajajo iz naslova članstva v Klubu zvestobe, uporabi Kartice zvestobe in iz teh Splošnih pogojev, ki jih Imetnik in izdajatelj Kartice zvestobe ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranj-u

25. Ti Splošni pogoji pričnejo veljati dne 30.5.2019.

Kranj, 30.05.2019

Center Nastavitev Zasebnosti

Obvezni piškotki

Shranijo uporabnikovo odločitev glede sprejemanja piškotkov.

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]: beleži uporabniško odločitev glede sprejetja ali zavrnitev uporabe piškotkov. Veljavnost: 1 leto.

Socialna omrežja

Facebook vtičnik; za povečanje sodelovanja naših uporabnikov preko družbenih omrežij, analizo prodaje, segmentacijo uporabnikov in ponovno targetiranje uporabnikov

_fbp, datr, fr, locale, sb, wd
_fbp, datr, fr, locale, sb, wd

Analitika

Analitika nam omogoča, da merimo število uporabnikov.

_ga: merjenje obiskanosti s storitvijo Google Analytics. Veljavnost: 2 leti. _gat: piškotek ne hrani uporabniških podatkov, uporablja se za omejevanje pogostosti zadetkov pri merjenju obiskanosti strani s storitvijo Google Analytics. Veljavnost: 10 minut. _gid: naključno ustvarjeno unikatno število se uporablja za izračun podatkov o obisku našega spletnega mesta. s storitvijo Google Analytics. Veljavnost: 24 ur.

Analiza obiska

To function properly, Hotjar stores first-party cookies on your visitor's browser. Cookies are either set by the Hotjar script, or by visiting Hotjar's website. Displaying the correct content to your visitors without personally identifying anyone relies on Hotjar's cookies.

_hjClosedSurveyInvites Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor interacts with a Survey invitation modal popup. It is used to ensure that the same invite does not re-appear if it has already been shown. 365 days _hjDonePolls Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor completes a poll using the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same poll does not re-appear if it has already been filled in. 365 days _hjMinimizedPolls Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Feedback Poll widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site. 365 days _hjDoneTestersWidgets Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor submits their information in the Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the same form does not re-appear if it has already been filled in. 365 days _hjIncludedInSample Hotjar cookie. This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels. 365 days _hjShownFeedbackMessage This cookie is set when a visitor minimizes or completes Incoming Feedback. This is done so that the Incoming Feedback will load as minimized immediately if they navigate to another page where it is set to show. 365 days _hjid Hotjar cookie. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. 365 days _hjRecordingLastActivity This should be found in sessionStorage (as opposed to cookies). This gets updated when a visitor recording starts and when data is sent through the WebSocket (the visitor performs an action that Hotjar records). Session hjTLDTest When the Hotjar script executes we try to determine the most generic cookie path we should use, instead of the page hostname. This is done so that cookies can be shared across subdomains (where applicable). To determine this, we try to store the _hjTLDTest cookie for different URL substring alternatives until it fails. After this check, the cookie is removed. Session _hjUserAttributesHash User Attributes sent through the Hotjar Identify API are cached for the duration of the session in order to know when an attribute has changed and needs to be updated. Session _hjCachedUserAttributes This cookie stores User Attributes which are sent through the Hotjar Identify API, whenever the user is not in the sample. These attributes will only be saved if the user interacts with a Hotjar Feedback tool. Session _hjLocalStorageTest This cookie is used to check if the Hotjar Tracking Script can use local storage. If it can, a value of 1 is set in this cookie. The data stored in_hjLocalStorageTest has no expiration time, but it is deleted immediately after creating it so the expected storage time is under 100ms. N/A _hjptid This cookie is set for logged in users of Hotjar, who have Admin Team Member permissions. It is used during pricing experiments to show the Admin consistent pricing across the site. Session _hjAbsoluteSessionInProgress The cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user's journey for a total session count. It does not contain any identifiable information. 30 minutes